Kursy i szkolenia

RUSZYŁY ZAPISY

na kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane.
(wszystkie specjalności)

Rozpoczęcie 6 – 7 kwietnia 2019 r.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Organizowany przez PZiTB kurs daje gwarancję jakości, prowadzony przez wybitnych specjalistów ma na celu poszerzenie i uzupełnienie wiedzy niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych.

W ramach wykładów omówione zostaną m.in. zagadnienia z  zakresu:

prawa budowlanego, przepisów i warunków techniczno-budowlanych podstawowych specjalności budownictwa, ochrony przeciwpożarowej, kodeksu postępowania administracyjnego, geodezji i gospodarki przestrzennej.

Cena: 1.700,00 zł (możliwość rozłożenia na II raty)

Powyższą kwotę należy wpłacić na rachunek PZiTB Olsztyn przed rozpoczęciem kursu:

mBank 24 1140 2004 0000 3102 7849 6194

KONTAKT:
e-mail: kurs@pzitbolsztyn.pl

telefon: . +48 508-165-512