Rzeczoznawcy budowlani

W ramach PZITB oddział w Olsztynie działa Zespół Rzeczoznawców Budowlanych, skupiających specjalistów rożnych branż i specjalności z dużym bagażem doświadczenia.

Gwarantujemy opracowania specjalistyczne, wykonane na najwyższym poziomie.

Oferujemy usługi w zakresie :

  • opracowanie orzeczeń oraz ekspertyz,
  • sporządzenia opinii i ocen,
  • opracowywania wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii oraz decyzji, w tym pozwolenia na budowę/rozbiórkę/roboty budowlane,
  • diagnostyka cieplno-wilgotnościowa obiektów budowlanych,
  • termografia,
  • diagnostyka mykologiczna obiektów budowlanych,
  • nadzorowania robót budowlanych we wszystkich branżach,
  • rozliczania inwestycji, kosztorysowania (kosztorysy inwestorskie, zamienne, powykonawcze, ofertowe), weryfikacja kosztorysów,
  • konsulting i doradztwo,
  • wykonywanie przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych we wszystkich branżach zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Zespół wypełnia funkcje realizowane przez Centrum Usług Technicznych Budownictwa (CUTOB).

Kontakt: pzitb.olsztyn@gmail.com

Telefon: +48 89 527 35 34